Wheel Loaders

KOMATSU WA250-3
KOMATSU WA250-3
Make KOMATSU
Model WA250-3
Year 1999
Hours N/A
Stock No. 3041
Serial No. A54036

$19,000.00

CAT 988B
CAT 988B
Make CAT
Model 988B
Year 1977
Hours 10006
Stock No. 4087
Serial No. 50W967

$17,000.00

CAT 988
CAT 988
Make CAT
Model 988
Year 1971
Hours N/A
Stock No. 4119
Serial No. 87A4285

$11,000.00

CAT 980C
CAT 980C
Make CAT
Model 980C
Year 1985
Hours N/A
Stock No. 4268
Serial No. 63X05916

$28,500.00

CAT 950F
CAT 950F
Make CAT
Model 950F
Year 1992
Hours 15996
Stock No. 3991
Serial No. 7ZF01095

$38,000.00

CAT 936E
CAT 936E
Make CAT
Model 936E
Year 1988
Hours N/A
Stock No. 4370
Serial No. 33Z03219

$26,000.00

CAT 936
CAT 936
Make CAT
Model 936
Year N/A
Hours N/A
Stock No. 4347
Serial No. 003Z00588

$26,000.00

CAT 930
CAT 930
Make CAT
Model 930
Year 1970
Hours N/A
Stock No. 4138
Serial No. 41K1625

$12,000.00

CAT 928H
CAT 928H
Make CAT
Model 928H
Year 2010
Hours 12365
Stock No. 3584
Serial No. CXK01184

$52,000.00

CAT 926E
CAT 926E
Make CAT
Model 926E
Year 1988
Hours N/A
Stock No. 4367
Serial No. 94Z02258

$25,000.00

CAT 626E
CAT 626E
Make CAT
Model 626E
Year 1988
Hours N/A
Stock No. 4368
Serial No. 94Z02281

$25,000.00

CAT 926E
CAT 926E
Make CAT
Model 926E
Year 1988
Hours N/A
Stock No. 4369
Serial No. 94Z02306

$25,000.00